ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי מתאפיינים באכילה סלקטיבית שאינה כוללת את צריכתם של כל אבות המזון ובבעיות ספיגה במערכת העיכול הגורמות לחוסרים תזונתיים. 

על השפעתם של חוסרים תזונתיים על תסמינים התנהגותיים בסרטון הבא:

מרכז C.A.T | אכילה בררנית – אוטיזם
טלי אנגור - הקשר בין תזונה לקויה לתסמיני אוטיזם התנהגותיים