ילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי מתאפיינים באכילה סלקטיבית שאינה כוללת את צריכתם של כל אבות המזון ובבעיות ספיגה במערכת העיכול הגורמות לחוסרים תזונתיים. 

על השפעתם של חוסרים תזונתיים על תסמינים התנהגותיים בסרטון הבא:

מרכז C.A.T | מדוע ילדים על הרצף מתאפיינים באכילה בררנית?
טלי אנגור - הקשר בין תזונה לקויה לתסמיני אוטיזם התנהגותיים