טלי אנגור: תביעות הורים להגדלת תקציב החינוך המיוחד נדחו

 מאת: טלי אנגור, רוקחת וכימאית 17.08.2020

בשנים האחרונות התרבו תביעות הורים להכרה ומתן סיוע רחב ומשמעותי לאנשים עם אוטיזם. תביעות הורים אילו באות במקביל לעלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה. מבדיקה שנערכה על ידי טלי אנגור עולה כי על פי נתוני התביעות משרד העבודה והרווחה בשנת 2007 היו רשומים 3,949 אנשים עם אוטיזם, בשנת 2016 היו רשומים 14,269 אנשים ואילו בשנת 2018 עלה המספר ל 17,647 אנשים.

על אף הגידול המשמעותי במספר המאובחנים על הרצף האוטיסטי ועל אף תביעות הורים רבים להגדלת תקציב החינוך, הרי כי נכון לשנת 2019 הסתכם התקציב בסך של 562 מיליון שקלים בלבד. לעמדת הרוקחת טלי אנגור תביעות הורים אלו מוצדקות נדרשות לשם הגדלת התקציב הנדרש לטיפול מקיף ומלא החיוני לסיוע לאוכלוסיות נזקקות.

טלי אנגור: "הורים תובעים הגדלת תקציב מערכת החינוך"

אולם לא רק בקרב בוגרים עם אוטיזם חלה עליה אלא גם במערכת החינוך חלה עליה משמעותית במספר התלמידים על הרצף ולפי נתונים שפורסמו, בין השנים 2017 ל 2019 חלה עליה של כ 8000 תלמידים עם אוטיזם בחינוך המיוחד ומספר התלמידים כיום עומד על כ 20,000 תלמידים. כאשר בוחנים נתונים אילו ניתן רק להבין עד כמה לגיטימיות ומוצדקות תביעות הורים לילדים עם אוטיזם שהרי מטרתן אחת – לשפר את איכות השירות הניתן לילדים אילו.

בחינת נתוני התפלגות שיעור הבנים עם אוטיזם אל מול שיעור הבנות מגלה כי כמות המאובחנים עם אוטיזם מקרב הבנים גבוהה משמעותית לעומת שיעור הבנות וכי מרבית הרשומים כאנשים עם אוטיזם במשרד העבודה והרווחה במחלקות לשירותים חברתיים הם גברים.

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים

בעקבות המצוקה הרבה והמחסור במסגרות לימודיות לטיפול בילדים עם אוטיזם, ובעקבות החלטות שונות שנתקבלו מעת לעת להקפיא את פעילויות ועדות ההשמה בשל חוסר תקציב, פנו לאורך השנים, עמותות רבות הפועלת למען ילדים עם אוטיזם ושלחו מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לגורמי ממשל רבים לרבות לבעלי תפקידים כשר החינוך ולשר האוצר.

אומנם פעילות ועדות ההשמה לא הופסקה לבסוף אך אין חולק כי תביעות ההורים בנושא מוצדקות וראויות.

דרישות ותביעות הורים לשפר את המשאבים הניתנים לילדים המאובחנים על הרצף אינם נחלתם הבלעדית של הורים בישראל וטלי אנגור מסבירה כי הטיפול הנדרש מההורים לילדים עם אוטיזם תובע משאבים כספיים משמעותיים ואין בסכומים הניתנים כיום מגורמים ממשלתיים כדי לסייע.

גם בעולם קיימת מגמה של עלייה במספר האנשים המאובחנים עם אוטיזם. על פי המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן, במהלך עשר השנים הראשונות של המילניום הנוכחי שיעור הילדים עם אוטיזם עלה מילד אחד לכל מאה וחמישים ילדים לילד אחד לכל שישים ושמונה ילדים.

טלי אנגור: הורים לילדים עם אוטיזם זכאים לתבוע החזר כספי ביחס להוצאות שנגרמו להם
טלי אנגור: תביעות הורים לקבלת הכרה עשויה לסייע במימון העלויות

כיצד ניתן להגיש תביעה לקבלת קצבה

קיימות מספר דרכים בהם ניתן לתבוע ולקבל קצבה לסיוע בהוצאות הכרוכות בגידול ילד עם אוטיזם. אחת הדרכים לתבוע סיוע מתאפשרת להורים שלילדיהם יש ביטוח סיעודי של קופת החולים, טלי אנגור מסבירה כי תביעה לקבלת כספים כתוצאה מקיומו של ביטוח מסוג זה מוגשת לחברת הביטוח אשר מכרה את פוליסת הביטוח לקופה ושהיא בתורה אפשרה להורים לרכוש אותה במטרה לתבוע בעת הצורך ובהתקיימות התנאים המזכים.

לעמדת טלי אנגור אחד היתרונות המרכזיים בקיומה של הגנה כלכלית זו המאפשרת לתבוע במקרה בו אכן יש צורך בסיוע סיעודי היא כי צירוף הילדים למסלול בעת לידתם אשר לא כרוך בתשלום או לחילופין בתשלום סמלי.

בעבר, לא היה צורך לרכוש את השירות והוא היה ניתן אוטומטית, אולם בשל ריבוי תביעות הורים לילדים עם אוטיזם, הפסיקו הקופות את הצירוף האוטומטי ויש לדרוש באופן יזום צירוף לשירות. מובן כי כאשר נוצר הצורך לתבוע תשלום מכח ההסכם, להורים אשר צרפו את ילדיהם לשירות יש יתרון מובנה. אנגור מציינת כי במקרה בו צירפתם בעבר את ילדכם לשירות מסוג זה או תוכלו להגיש תביעה לתגמולים בעבור ההוצאות השוטפות הנגרמות לכם.

דחיית תביעות הורים בניגוד לתנאי ההסכם

על אף כי לילדים רבים כיסוי האמור להבטיח להם בעת תביעה תשלום שיסייע להוריהם במימון הוצאות הטיפול, מרבית ההורים דיווחו לטלי אנגור כי במרבית המקרים תביעות הורים אלו נדחו על הסף או לחלופין התחיל מסע מפרך ולא מוצדק של ההורים להוכחת התביעה, תוך כדי שמוחלים מבחנים ממבחנים שונים במטרה לבדוק האם התביעה להכרה כסיעודי מוצדקת אם לאו.

אחד המבחנים בהם נבחנות תביעות הורים אילו הינו מבחן תשישות הנפש. קריטריון המבחן העיקרי לקביעה באם יינתן פיצוי כספי הוא באם נגרמה או קיימת פגיעה ביכולת האינטלקטואלית או ביכולת הקוגניטיבית הדורשת השגחה על הילד רב שעות היממה.

מניסיונה של טלי אנגור, הורים המתכוונים לתבוע על פי קריטריון של תשישות נפש במקרה של ילדים עם אוטיזם עשויים להצליח לקבל את התשלום החודשי המגיע להם שכן בקרב ילדים אילו קיימים במקרים רבים קשיים שאינם רלוונטיים למגבלות פיזיות, אלא דפוסי התנהגות כדוגמת התנהגות חזרתית, קושי בהבנה של סיטואציות חברתיות, פגיעה ביכולת התקשורת התקינה ופגיעה בתפקוד השוטף באופן המצריך השגחה מלאה.

פנו לעורך דין להיוועצות

במקרים רבים תביעות הורים אילו נדחות אולם אין הדבר מהווה סוף פסוק, נהפוך הוא, מנסיונה של טלי אנגור, המתבסס על דיווחי הורים, מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום ולהגיש תביעה לבית המשפט. אומנם במקרים רבים תביעות הורים לגיטימיות אילו נתפסות אצל המבטחים כתלונות חסרות משמעות, אולם ממידע אודות מקרים רבים אשר הובאו לידיעתה של טלי אנגור באמצעותם של הורים לילדים שטופלו על ידה, לאחר הגשת תביעה לבית המשפט בסיוע של עורך דין, הנתבעות בחרו שלא לנהל הליך משפטי ולהגיע לפשרה.

בשנת 2017 ניתנה הוראה חדשה של המפקחת על הביטוח ותקציר שלה אף פורסם באתר פסק דין, ההוראה קובעת כי תביעות הנוגעות למקרי סיעוד יחולו גם כאשר המדובר בילדים מתחת לגיל 3, בכך בוטל חריג בפוליסות שמנע זאת. בנוסף נקבע כי מאותה העת כל הילדים יבוטחו בביטוח סיעודי באמצעות קופת החולים החל מלידתם. על כך נוספה גם הנחיה כי לא תיכלל ההחרגה כי ילד אשר אובחן עם אוטיזם לפני גיל 3 לא יהיה מכוסה על פי ההסכם.

האם קיימת זכאות לתבוע בעילות נוספות?

תביעה נוספת אותה ניתן להגיש הינה לבט"ל, ילדים עם אוטיזם מוגדרים על פי החוק כ"ילד עם ליקוי מיוחד" ומשכך זכאים בכל מקרה לגמלה. סכום הגמלה עומד כיום על 2,500 שקל בחודש ומסייע ברכישת שירותים שונים כקלינאית תקשורת, חשוב לזכור שניתן לתבוע ולדרוש גם גמלה רטרואקטיבית שתוקפה עד 12 חודשים.

בנוסף לכך גם ילד אשר מצוי בתהליך אבחון וזקוק להשגחה עשוי להיות זכאי לקצבה, על כן מומלץ לבדוק להגיש תביעה כבר בשלב מוקדם זה. כאשר מדובר בילד עם אוטיזם שאף הוכר כילד נכה, ניתן לתבוע ולקבל תוספת של כ-1,900 שקל לחודש מעבר לסכום הבסיסי.

למידע נוסף:

טלי אנגור: "תביעות הורים להגדלת תקציבים נדחו"