טלי אנגור: תביעות הורים להגדלת תקציב החינוך המיוחד נדחו

 מאת: טלי אנגור, רוקחת וכימאית 17.08.2020

בשנים האחרונות התרבו תביעות הורים להכרה ומתן סיוע רחב ומשמעותי לאנשים עם אוטיזם. תביעות הורים אילו באות במקביל לעלייה חדה במספר האנשים עם אוטיזם הרשומים במשרד העבודה והרווחה. מבדיקות שנערכו בשנים האחרונות עולה כי על פי נתוני התביעות, במשרד העבודה והרווחה בשנת 2007 היו רשומים 3,949 אנשים עם אוטיזם, בשנת 2016 היו רשומים 14,269 אנשים ואילו בשנת 2018 עלה המספר ל 17,647 אנשים.

על אף הגידול המשמעותי במספר המאובחנים על הרצף האוטיסטי ועל אף תביעות הורים להגדלת תקציב החינוך, הרי כי נכון לשנת 2019 הסתכם התקציב בסך של 562 מיליון שקלים בלבד. תביעות הורים מוצדקות אלו נדרשות במטרה להעניק טיפול מקיף ומלא החיוני לסיוע לאוכלוסיות נזקקות.

טלי אנגור: "הורים תובעים הגדלת תקציב מערכת החינוך"

אולם לא רק בקרב בוגרים עם אוטיזם חלה עליה, אלא גם במערכת החינוך חלה עליה משמעותית במספר התלמידים על הרצף ולפי נתונים שפורסמו, בין השנים 2017 ל 2019 חלה עליה של כ 8000 תלמידים עם אוטיזם בחינוך המיוחד וכיום מספר התלמידים עומד על כ 20,000 תלמידים. כאשר בוחנים נתונים אילו ניתן להבין עד כמה לגיטימיות ומוצדקות תביעות הורים לילדים עם אוטיזם לשפר את איכות השירות הניתן.

בחינת נתוני התפלגות שיעור הבנים עם אוטיזם אל מול שיעור הבנות מגלה כי כמות המאובחנים עם אוטיזם מקרב הבנים גבוהה משמעותית לעומת שיעור הבנות וכי מרבית הרשומים כאנשים עם אוטיזם במשרד העבודה והרווחה במחלקות לשירותים חברתיים הם גברים.

מכתב התראה לפני נקיטת הליכים.

בעקבות המצוקה הרבה והמחסור במסגרות לימודיות לטיפול בילדים עם אוטיזם, ובעקבות החלטות שונות שנתקבלו מעת לעת להקפיא את פעילויות ועדות ההשמה בשל חוסר תקציב, נשלחו לאורך השנים על ידי עמותות רבות הפועלת למען ילדים עם אוטיזם מכתבי התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים לגורמי ממשל רבים ולבעלי תפקידים כשר החינוך ולשר האוצר.

בעקבות תביעות אלו פעילות ועדות ההשמה לא הופסקה אך ספק אם אלמלא תביעות הורים בנושא היה חל שינוי כלשהוא.

דרישות ותביעות הורים לשפר את המשאבים הניתנים לילדים המאובחנים על הרצף אינם נחלתם הבלעדית של הורים בישראל שכן הטיפול הנדרש מההורים לילדים עם אוטיזם תובע מחיר נפשי כבד ומשאבים כספיים משמעותיים ואין בסכומים הניתנים כיום מגורמים ממשלתיים כדי לסייע.

אף בעולם קיימת מגמה של עלייה במספר האנשים המאובחנים עם אוטיזם. על פי המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן, במהלך עשר השנים הראשונות של המילניום הנוכחי שיעור הילדים עם אוטיזם עלה מילד אחד לכל מאה וחמישים ילדים לילד אחד לכל שישים ושמונה ילדים.

טלי אנגור: הורים לילדים עם אוטיזם זכאים לתבוע החזר כספי ביחס להוצאות שנגרמו להם
טלי אנגור: תביעות הורים לקבלת הכרה עשויה לסייע במימון העלויות

כיצד ניתן להגיש תביעה לקבלת קצבה

קיימות מספר דרכים בהם ניתן לתבוע ולקבל קצבה המיועדת לסייע בהוצאות הכרוכות בגידול ילד עם אוטיזם. אחת הדרכים לתבוע סיוע מתאפשרת להורים שלילדיהם יש ביטוח סיעודי של קופת החולים, טלי אנגור מסבירה כי תביעה לקבלת כספים כתוצאה מקיומו של ביטוח מסוג זה מוגשת לחברת הביטוח אשר מבטחת את קופת החולים אשר אפשרה להורים לרכוש אותה במטרה לתבוע בעת הצורך ובהתקיימות התנאים המזכים.

הרוקחת טלי אנגור מציינת אחד היתרונות המרכזיים בקיומה של הגנה כלכלית זו היא צירופם של ילדים למסלול בעת לידתם ללא תשלום או לחילופין בתשלום סמלי.

בעבר, השירות היה ניתן אוטומטית, אולם בשל ריבוי תביעות הורים לילדים עם אוטיזם, הפסיקו הקופות את הצירוף האוטומטי ויש לדרוש באופן יזום צירוף לשירות. מובן כי כאשר נוצר הצורך לתבוע תשלום מכח ההסכם, להורים אשר צרפו את ילדיהם לשירות יש יתרון מובנה. אנגור מציינת כי במקרה בו צירפתם בעבר את ילדכם לשירות מסוג זה או תוכלו להגיש תביעה לתגמולים בעבור ההוצאות השוטפות הנגרמות לכם.

דחיית תביעות הורים בניגוד לתנאי ההסכם

על אף כי לילדים רבים כיסוי ביטוחי האמור להבטיח בעת תביעה תשלום שיסייע להוריהם במימון הוצאות הטיפול, מדיווחי הורים רבים לטלי אנגור עולה כי במרבית המקרים תביעות ההורים נדחו על הסף או לחלופין התחיל מסע מפרך ולא מוצדק של ההורים להוכחת התביעה, תוך החלת מבחנים שונים במטרה לבדוק האם התביעה להכרה כסיעודי מוצדקת אם לאו.

אחד המבחנים לבחינת תביעות ההורים הינו מבחן תשישות הנפש. קריטריון המבחן העיקרי לקביעה באם יינתן פיצוי כספי הוא באם נגרמה או קיימת פגיעה ביכולת האינטלקטואלית או ביכולת הקוגניטיבית הדורשת השגחה על הילד רב שעות היממה.

מניסיונה של טלי אנגור, הורים המתכוונים לתבוע על פי קריטריון של תשישות נפש עשויים להצליח לקבל את התשלום החודשי המגיע להם שכן בקרב ילדים אילו קיימים במקרים רבים קשיים שאינם רלוונטיים למגבלות פיזיות, אלא דפוסי התנהגות כדוגמת התנהגות חזרתית, קושי בהבנה של סיטואציות חברתיות, פגיעה ביכולת התקשורת התקינה ופגיעה בתפקוד השוטף באופן המצריך השגחה מלאה.

פנו לעורך דין להיוועצות

במקרים רבים תביעות הורים נדחות אולם אין הדבר מהווה סוף פסוק, נהפוך הוא, מנסיונה של טלי אנגור, המתבסס על דיווחי הורים, תביעות שהוגשו בסיוע עורך דין העוסק בתחום מניבות בדרך כלל תוצאות חיוביות אומנם במקרים רבים תביעות הורים אילו נתפסות אצל המבטחים כתלונות חסרות משמעות, אולם מניתוח מקרים רבים אשר הובאו לידיעתה של טלי אנגור, לאחר הגשת תביעה לבית המשפט, הנתבעות בחרו שלא לנהל הליך משפטי ולהגיע לפשרה.

בשנת 2017 ניתנה הוראה חדשה של המפקחת על הביטוח ותקציר שלה אף פורסם באתר פסק דין, ההוראה קובעת כי תביעות הנוגעות למקרי סיעוד יחולו גם כאשר המדובר בילדים מתחת לגיל 3, בכך בוטל חריג בפוליסות שמנע זאת. בנוסף נקבע כי מאותה העת כל הילדים יבוטחו בביטוח סיעודי באמצעות קופת החולים החל מלידתם. על כך נוספה גם הנחיה כי לא תיכלל ההחרגה כי ילד אשר אובחן עם אוטיזם לפני גיל 3 לא יהיה מכוסה על פי ההסכם.

האם קיימת זכאות לתבוע בעילות נוספות?

תביעה נוספת אותה ניתן להגיש הינה לבט"ל, ילדים עם אוטיזם מוגדרים על פי החוק כ"ילד עם ליקוי מיוחד" ומשכך זכאים בכל מקרה לגמלה. סכום הגמלה עומד כיום על 2,500 שקל בחודש ומסייע ברכישת שירותים שונים כקלינאית תקשורת, חשוב לזכור שניתן לתבוע ולדרוש גם גמלה רטרואקטיבית שתוקפה עד 12 חודשים.

בנוסף לכך גם ילד אשר מצוי בתהליך אבחון וזקוק להשגחה עשוי להיות זכאי לקצבה, על כן מומלץ לבדוק להגיש תביעה כבר בשלב מוקדם זה. כאשר מדובר בילד עם אוטיזם שאף הוכר כילד נכה, ניתן לתבוע ולקבל תוספת של כ-1,900 שקל לחודש מעבר לסכום הבסיסי.

למידע נוסף:

טלי אנגור: "תביעות הורים להגדלת תקציבים נדחו"